My Resume

Here is my resume. I also make effort to keep my LinkedIn profile current. I am also active on StackOverflow.

 

1 thought on “My Resume

  1. Lam Tuyen Seaton

    Chào bạn. Rất cám ơn bạn đã chỉ cách đánh tiếng Việt trực tiếp trên keyboard bằng cách chuyển đổi hệ thống ngôn ngữ trong microsoft. Chỉ dẫn của bạn rất rõ ràng và tôi đã thành công. Tôi ̣đang tập đánh máy tiếng Việt gửi đến bạn lời chúc sức khoẻ và thành công.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s